Sjećanja, Život

Spisak indentifikovanih osoba za kolektivnu dzenazu u Prijedoru 20. jula 2021 godine

Behlić (Hasan) Hasib, 1950, Hrastova glavica
Brdar (Šefik) Mirso, 1963, Tomašica
Coralic (Hasan) Emin 1950,
Denić (Mustafa) Sakib, 1958. Jablanica Prosara II
Duračak (Esef) Idriz, 1954, Kozarac-Garevci
Fazlić (Adem) Nedžad, 1959, Jablanica Prosara II
Hirkic ( Husein ) Ismet, 1950, Korićanske stijene
Kahrimanović ( Abid) Rifet 1959, Korićanske stijend
Marošlić (Himzo) Fikret, 1971, Korićanske stijene
Marošlić (Redžo) Himzo, 1945, Korićanske stijene
Merdžić (Rizvo) Samir, 1970, Korićanske stijene
Mujkanović (Mahmut) Vasif, 1960,