Društvo, Kultura

Svečano otvaranje samostalne izložbe fotografija umjetnika Ahmeta Rešidovića

Fotograf ljudskih sudbina. Na Ahmetovim fotografijama stari govore o svojoj prošlosti, a mladi o budućnosti. I sve tako dok se uloge ne izjednače.

U Asocijaciji za umjetničku fotografiju nosilac je zvanja “Fotograf prve klase”.

Međunarodna Federacija za fotografsku umjetnost FIAP (Federation Internationale de L'art Photographique) dodijela je Ahmetu za izuzetne rezultate na polju fotografije visoko umjetničko zvanje AFIAP (Artist FIAP)

Galerija 96, PRIJEDOR, 21. jul 2023.