Ratni zločin

Taranjac i ostali: Svjedok čuo za ubistva u Rudniku u Ljubiji

Stadion Ljubija

Stadion Ljubija

Na suđenju desetorici optuženih za zločine počinjene na području Prijedora, pročitan je iskaz preminulog svjedoka Tužilaštva Bosne i Hercegovine u kom je naveo da je čuo za ubistva osoba na području Rudnika Ljubija.

 


Tužilac Izet Odobašić je pročitao iskaz zaštićenog svjedoka S-11, koji je 1992. godine bio angažovan u Teritorijalnoj odbrani u Ljeskarama.

Kako je rekao tokom istrage, bio je raspoređen u Vojnu policiju u Ljubiji, ali nije mogao da se sjeti kada.

“Ne sjećam se ko me rasporedio, da li je to bio Rade Bilbija ili Ranko Došenović”, pročitano je iz iskaza svjedoka S-11.

Prema iskazu, prostorije Vojne policije su se nalazile na stadionu u Ljubiji.

S-11 je kazao u istrazi da je Vojna policija privodila lica nesrpske nacionalnosti i da se Krizni štab nalazio u istoj zgradi. On je objasnio u toj izjavi da nije imao nekog doticaja sa Kriznim štabom, čiji je predsjednik bio Slobodan Taranjac.

Svjedok je u istrazi rekao da je čuo da je zarobljena grupa u Miskoj Glavi u ljeto 1992. godine, ali da nije čuo da su dovedeni na stadion.

“Odgovorno tvrdim da o stadionu ne znam ništa i da se to događalo dok sam ja bio na ratištu”, kazao je svjedok S-11 u istrazi, dodavši da je čuo da su te osobe ubijene na području Rudnika Ljubija.

Jakarina kosa karta

Kako je rekao svjedok, on nije učestvovao u akciji na području Brda, ali je čuo da je ubijen veći broj mještana muslimana.

Za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – koji su bili u Domu u Miskoj Glavi, a potom na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine, optuženi su Slobodan Taranjac, Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Rade Zekanović, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović.

Tužilac Odobašić pročitao je i iskaz svjedoka Radomira Tenića, koji je početkom rata mobilisan u rezervni sastav policije u Prijedoru, odakle je raspoređivan na različite lokacije, koje je obezbjeđivao.

Kako je u svom iskazu naveo Tenić, on nema saznanja o odvođenju bošnjačkih civila sa stadiona i njihovim ubistvima na lokalitetu Kipe.

Stadion Ljubija

Stadion Ljubija

Advokat drugooptuženog Glušca, Nebojša Pantić, kazao je nakon čitanja iskaza da je u dilemi šta Tužilaštvo dokazuje ovim.

Odbrane svih optuženih su nakon čitanja iskaza svjedoka rekle da su zapisnike o saslušanju svjedoka dobile neposredno prije ročišta i da traže nekoliko minuta na početku sljedećeg ročišta kako bi navele koja bi pitanja postavile svjedocima u slučaju da su živi, što je Sudsko vijeće i odobrilo.

Nastavak ročišta je zakazan za 4. oktobar.

Detektor.ba