Društvo, Kultura

U Prijedoru osnovana koalicija Prva tolerancija

U Prijedoru je 15 organizacija civilnog društva i pojedinaca, na inicijativu OEBS-a, potpisalo sporazum o saradnji i osnovalo koaliciju Prva tolerancija Prijedor, s ciljem praćenja, evidentiranja i javnog osuđivanja incidenata i krivičnih djela proisteklih iz mržnje i predrasuda.

PD

Koordinatori ove koalicije, Radovan Šmitran i Azra Pašalić, najavili su da će koalicija pratiti, evidentirati i javno osuđivati sve incidente i krivična djela iz mržnje i predrasuda, ali i javnosti saopštavati sve pozitivne primjere tolerancije.

“Cilj nam je borba protiv svih oblika diskriminacije, a time i povećanje nivoa tolerancije u društvu. Nema boljeg trenutka za početak ovih aktivnosti nego što je 16. novembar – Međunarodni dan tolerancije”, rekao je Šmitran na konferenciji za novinare u Prijedoru.

Pašalićeva je naglasila da koalicija nije zatvorena organizacija i da je poziv koji je OEBS uputio svim organizacijama civilnog društva u Prijedoru i dalje otvoren.

“Pozivamo i građane da nam prijavljuju djela za koja smatraju da su proistekla iz mržnje i predrasuda, a javno ćemo osuditi djela koja provjerimo i potvrdimo da su se zaista dogodila”, poručila je Pašalićeva.

Vojislav Kondić iz Udruženja ratnih vojnih zarobljenika i logoraša rekao je da ova koalicija može imati veoma snažno preventivno djelovanje koje je tim potrebnije ako se ima u vidu da je Prijedor višenacionalna sredina, grad sa najvećim procentom povratnika u BiH i velikim brojem pripadnika različitih nacionalnih manjina.

Husein Pašalić iz Udruženja Familija rekao je da ovakva koalicija ima snagu da kreira i da utiče na javno mnjenje i formira osuđujuće stavove o djelima proisteklim iz mržnje i predrasuda kod što je moguće većeg dijela javnosti.

Sanja Dragoljević iz banjalučke kancelarije OEBS-a rekla je da je prilikom redovnog dugogodišnjeg praćenja stanja ljudskih prava ova institucija primijetila da se njene evidencije o incidentima i krivičnim djelima iz mržnje i predrasuda razlikuju od evidencija istih slučajeva u policiji.

“Tipičan primjer je napad na neki vjerski objekat koji se u policiji evidentira kao krivično djelo oštećenje tuđe stvari. Dalje, ima incidenata koji ne moraju uvijek nužno biti krivična djela, ali šalju lošu poruku prema pojedincu ili grupi koji su najčešće pripadnici neke manjinske populacije”, istakla je Dragoljevićeva.

Ona je naglasila da koalicije poput Prve tolerancije Prijedor mogu biti glas razuma i osuditi naglas takve incidente, budući da se i nereagovanje na takve slučajeve može protumačiti kao prećutna podrška.

“Savjet ministara OEBS-a preporučio je svim zemljama članicama angažman civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji i borbi protiv ovih incidenata”, navela je Dragoljevićeva.

Ona ja naglasila da OEBS-ova Organizacija za demokratske institucije i ljudska prava /ODIHR/ sa sjedištem u Varšavi, pravi godišnje izvještaje o incidentima i djelima počinjenima iz mržnje i predrasuda u kojima učestvuju nadležne institucije.

“Od prošle godine otvoren je poziv i organizacijama civilnog društva da dostave svoje, alternativne izvještaje o ovoj oblasti kako bi se imala kompletna slika o stanju na terenu i to je mogućnost gdje koalicije poput ove prijedorske može doći do izražaja”, zaključila je Dragoljevićeva.

Koaliciju Prva tolereancija Prijedor čine Udruženje žena Berek, Udruženje Čeha Češka beseda, Omladinsko humanitarno udruženje Čisto srce, Udruženje građana Familija, Udruženje logoraša Kozarac, te Ukrajinsko udruženje Kozak Trnopolje.

U koaliciji su i Udruženje žena Nada, Udruženje logoraša Prijedor 92, Udruženje žena Polet Hambarine, Udruženje ratnih veterana, Udruženje žena Rudarka Ljubija, Fondacija Zajednički put, te Udruženje ratnih vojnih zarobljenika i logoraša i Udruženje boraca Krajine 1992-1995.

Istovjetno organizovanje pojedinaca i nevladinih organizacija u ovoj godini OEBS je pokrenuo u 15 lokalnih zajednica u BiH, a za narednu godinu planira uključiti još opština i gradova u ovaj program.

Klix

Leave a Reply