Politika

Usvojen Nacrt budžeta za 2023.godinu u iznosu od 72.109.768 KM

Tokom rasprava o ovom dokumentu moglo se čuti više prijedloga prema kojima se od javnih preduzeća čije poslovanje znatno zavisi od budžeta grada očekuje veći stepen samoodrživosti, kao i da je budžet socijalni i da nema razvojnu komponentu, da se niko ne smije zadovoljiti time što je budžet takav da se samo preživljava i da je neophodno da se o stanju u zavisnim javnim preduzećima organizuju tematske sjednice Skupštine grada, kao i o stanju u poljopivredi.

Načelnica Odjeljenja za finansije Maja Kunić rekla je da će se ovaj okvir mijenjati u skladu sa odlukama o emisiji obveznica u iznosu od 5,5 miliona maraka, budući da je saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske za zaduženje putem obveznica stigla nakon što je sačinjen budžet u formi nacrta.

Ona je najavila da će javna rasprava o nacrtu budžeta biti održana od 5. do 12. decembra.

Prijedorgrad.com