Društvo, Kultura

VIDEO: „ČRČKARIJE“

Alma Čirkić iz Prijedora pažnju javnosti je skrenulo knjigom, „Črčkarije“. Kritičari su bili jedinstveni u ocijeni da je to djelo koje će naći svoje mjesto i kod probirljivih čitalaca.

Znala je to cijeniti i Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ u Prijedoru, pa se početkom prošle godine moglo čuti da su „Črčkarije“ jedno od najboljih djela koji su izabrani na konkursu za publikovanje djela zavičajnih pisaca. Riječ je o knjizi koja još uvijek privlači pažnju ljubitelja pisane riječi što potvrđuje i najnoviji javni nastup autorke, Alme Čirkić.