Šehidsko

Zavrsena akcija prikupljanja clanarine za USA i Kanadu

Zakljucno sa 1. februarom tekuce godine uspjesno je zavrsena akcija prikupljanja clanarine u USA i Kanadi za Fondaciju za odrzavanje sehidksih mezarluka u Hambarinama.Ukupno uplaceno $1470.

Posto ima clanova koji su ranije pretplatili odredjen iznos ili uplatili cijelu clanarinu za ovu godinu a i onih koji su se pretplatili odredjen ili pun iznos za narednu godinu a i onih koji su uplatili clanarinu zavrsno sa 2015 godinom na kraju teksta slijedi tabela radi moje evidencije a i vaseg uvida i orjentacije o uplacenoj clanarini.

Potvrde o uplacenoj clanarini dobit ce te ,uskoro ,kao i do sada na vas mail.Ukoliko ste slucajno mijenjali isti molim vas nazovite me na 1-773-517-2394 da bi vas uveli u evidenciju i blagovremeno poslali potvrdu.Ja vam se iskreno u svoje ime kao i u ime Fondacije iskreno zahvaljujem na ukazanom povjerenju i molim dragog Allaha da vas nagradi jer ova fondacija ne bi bila ono sto jeste bez vas.

Slijedi spisak clanova koji su ove godine uplatili clanarinu kao i iznos:ljeto2012b

1.Enad Huskic $40
2.Senad Rizvancevic $70
3.Dzevad Muhic $40
4.Besim Ferhatovic $40
5.Almir(Hamdija)Causevic$40
6.Admir Causevic $40
7.Jasminko Ejupovic $40
8.Edita(Ejupovic)Hadzic $40
9.Elvis Ejupovic $40
10.Fikret Ejupovic $40
11.Asim Causevic $40
12.Azmir Causevic $40
13.Geno Hodzic $40
14.Safet Mesic $40
15.Mustafa Zeric $40
16.Sakib Zeric $40
17.Nihad Brakic $40
18.Mirhad Brakic $40
19.Dzemal Begovic $40
20.Emsud Ejupovic $40
21.Nizam Sikiric $40
22.Jasmina Ramic $40
23.Admir Ejupovic $40
24.Mirsad Causevic $40
25.Cazim Ejupovic $40
26.Zina Hamulic $40
27.Husein Cikotic $40
28.Sada Hodzic $40
29.Asmir Ejupovic $40
30.Almir Sikiric $40
31.Azra Miftari $40
32.Sadija Sikiric $40
33.Faika Hasic $120
34.Emir Ejupovic $40

Lista clanova za 2013 godinu ….Pogledaj te OVDJE ….

Leave a Reply