MUP RS se ogradio od policijskih stanica u Bratuncu, Srebrenici i Višegradu, IDDEEA mora utvrditi nezakonitosti u njihovom radu

Nakon niza prekršaja učinjenih od strane službenih osoba, utvrđenih putem prijava povratnika koji su u posljednja dva mjeseca pokušali obnoviti prebivalište na prostoru entiteta Republika Srpska, koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” je o detaljima nepravilnosti odlučila obavijestiti lokalne sudove u Bratuncu, Višegradu i Srebrenici, te Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, uz zahtjev za pokretanje istrage.

U skladu sa kaznenim odredbama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine, postoje svi uslovi za pokretanje istrage i utvrđivanje odgovornosti službenih lica zaposlenih u lokalnim policijskim stanicama u Bratuncu, Višegradu i Srebrenici, a u vezi sa činjenicom da licima nisu dostavljene, odnosno zvanično izdate lične karte u okviru utvrđenog zakonskog roka od 15 dana, odnosno da licima nije izdata potvrda o prijemu zahtjeva u slučaju kada organ nije izdao ličnu kartu podnosiocu zahtjeva.

Ono što je, s druge strane, pozitivan pomak jeste činjenica da se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske distanciralo od nezakonitosti koje su počinile propisa od strane lokalnih organa. Između ostalih, službenim odgovorom je potvrđeno da lica koja imaju evidentirano prebivalište u Bosni i Hercegovini, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanja lične karte zbog promjene prebivališta nisu dužna prilagati bilo kakav dokument osim važeće lične karte. 

No, s tim u vezi MUP RS je dao i službeno stajalište da organ može utvrditi činjenično stanje pribavljanjem odgovarajućih dokaza, a praktično može zaključiti da sama izjava stranke i pravni osnov prijave prebivališta (posjedovni list, podstanarski ugovor ili potvrda statusa izbjeglice/raseljenog lica) imaju biti dovoljna osnova za otklanjanje sumnje.

Uz postojeće presude Osnovnog suda u Srebrenici, kao i informacije potvrđene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, sve upućuje na to da su policijske strukture u povratničkim općinama djelovale protivno pozitivnim propisima. S tim u vezi, potrebno je utvrditi vezu bivšeg ministra Čađe sa ovim nepravilnostima, kao i mogućnost postojanja izvaninstitucionalnog nadzora koji je doveo do ove situacije.

Ovom prilikom pozivamo građane-povratnike u entitet Republika Srpska, da prijave svoje prebvalište u mjestima povratka. Raseljena lica koja nisu ostvarila povratak pozivamo da produže svoje lične karte, građane u inostranstvu da pripreme dokumentaciju potrebnu za glasanje putem pošte, a sve one koji su do sada imali pravo glasa – da nastavimo putem ostvarivanja 100 000 glasova koji mogu promijeniti status povrantika u budućnosti.