Društvo, Ratni zločin, Šehidsko

DA SE NE ZABORAVI I NIKADA NE PONOVI!

24. MAJ Dan agresorskog napada na Kozarac

PETAK, 13:00 SATU
• džuma namaz na musali ispred Mutnicke džamije
• formiranje kolone i mimohod kroz Kozarac
• posjeta Sehidskom mezarju
• Jasin i dova Obracanje predstavnika lZ-e

DA SE NE ZABORAVI I NIKADA NE PONOVI!
OBILJEŽAVANJE 32. GODIŠNJICE

Kozarac.eu