Prvi Mart

Građanska koalicija „Prvi Mart“: Ako laže Čađo, ne lažu činjenice

Kao odgovor na saopštenje MUP-a RS, građanska Koalicija želi ovim putem obavijestiti javnost i ponuditi dokaze da entitetski ministar Stanislav Čađo laže, a da njegovi službenici provode politiku otvorenog kršenja Aneksa 7, Ustava BiH i Zakona o prebivalištu.

MUP RS-a tvrdi da je izvršio 900 provjera od kojih je navodno utvrđeno da je u 300 slučajeva riječ o fiktivnim prijavama.
Prije svega, zakonski osnov za izdana rješenja je “izražena sumnja u mogućnost” da je došlo do djela koje uopšte ne postoji ni u Zakonu o prekršajima ni o Krivičnom zakonu niti jednog nivoa vlasti. Dakle, zakonska osnova je definirana u najboljoj udbaškoj tradiciji, po ugledu na „prijateljske“ režime u Bjelorusiji i Sjevernoj Koreji. Pritom, MUP RS, odnosno lokalna policijska stanica su ovim prekršili član 20 državnog Zakona o prebivalištu i boravištu, koji propisuje olakšane uslove za prijavu prebivališta povratnika.koalicija-1-mart

MUP RS-a nezakonitu praksu obrazlaže tvrdnjom da u procesom provjere nisu obuhvaćena lica za koja je, kako stoji u saopćenju “utvrđeno da su rođena i živjela u Srebrenici i posjeduju imovinu na području ove Općine, a imaju status raseljenog ili izbjeglog lica ili privremeno borave u inostranstvu.” Ova tvrdnja je potpuno neistinita, budući da nam se najmanje deset građana Srebrenice koji su rođena u Srebrenici, imaju imovinu u Srebrenici i vratila su se i žive na prostoru ove općine.

Dalje, nezakonitom poništavanju prebivališta i ličnih dokumenata građanima nesrpske nacionalnosti svjedoči i slučaj građanina K.M. rođenog u Osatici (Srebrenica) koji ima imovinu u Srebrenici, te građanki R. B. rođenoj u Liješću (Srebrenica), prijavljenoj na svojoj prijeratnoj adresi na kojoj još uvijek ima imovinu, čija je obnova uslovljena prijavom prebivališta. Naime, napominjemo da je uslov za primanje donacija prijava na prijeratnoj adresi prebivališta.

Građanska koalicija “Prvi mart” zatražit će od Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH da izvrši istragu, te zatraži od MUP-a RS da se dostavi spisak lica koja su bila predmetom nezakonite istrage, čime će se utvrditi da su isključivo građani bošnjačke etničke pripadnosti bili nesrazmjerno predmetom institucionalne diskriminacije koju provodi Stanislav Čađo.
U vezi s navedenim činjenicama, u pripremi su žalbe svih građana kojima su poništene lične karte, a prije svega zbog povrede odredbi upravnog postupka (nedostavljanja rješenja lično), pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te zbog pogrešne primjene postojećih zakonskih propisa. Na kraju, želimo ovim putem da obavijestimo javnost da ćemo već tokom iduće sedmice podnijeti i krivične prijave protiv postupajućih službenika u lokalnoj policijskoj stanici.

Leave a Reply