Društvo

Nagrada 100 KM građanima koji prijave krađu struje

“Elektrodistribucija” Prijedor pozvala je građane da saznanja o krađi struje prijave ovom preduzeću ili policiji, napominjući da je za osobe koje dojave, a gdje se utvrdi postojanje neovlaštene potrošnje, predviđena novčana nagrada od 100 KM.130219078

“Već duže vrijeme na području Republike Srpske, pa tako i na području Prijedora, povećan je broj slučajeva krađe električne energije i neovlaštene potrošnje, što se izrazito negativno odražava na poslovanje preduzeća”, saopšteno je iz “Elektrodistribucije” Prijedor.

Radnici ovog preduzeća prošle godine su obavili 4.588 kontrola mjernih mjesta od čega 2.130 u kategoriji domaćinstva, a 2.458 u kategoriji ostala potrošnja.

“Otkriven je 41 slučaj neovlaštene potrošnje električne energije u domaćinstvima, a 45 u kategoriji ostala potrošnja, evidentirano je 197 slučajeva samouključenja i samovoljnog skidanja i oštećenja plombe u domaćinstvima, a 32 u kategoriji ostala potrošnja, te su otkrivena četiri slučaja falsifikovanja državnog žiga u domaćinstvima, a 14 u kategoriji ostala potrošnja”, navedeno je u saopštenju.

Zakonom o električnoj energiji propisane su novčane kazne od najmanje 1.000 KM za fizička lica, najmanje 10.000 KM za pravna lica i najmanje 2.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu ili kazne zatvora do jedne godine za lica koja protivno važećim propisima priključe svoje elektroenergetske objekte na elektroenergetsku mrežu ili onemoguće ovlašteno lice da registruje utrošenu električnu energiju.

Obilježja krivičnog djala krađa manifestuju se kroz neovlaštenu potrošnju struje a ona podrazumijeva priključenje na distributivnu mrežu bez saglasnosti i ugovora o priključenju, o snabdijevanju i o pristupu, onemogućavanje pravilnog registrovanja preuzete električne energije i snage, potrošnju bez mjernih uređaja ili mimo njih, samovoljno skidanje ili oštećenje plombe, te kada krajnji kupac troši električnu energiju za kategoriju potrošnje koja mu nije odobrena elektroenergetskom saglasnošću.

www.klix.ba

Leave a Reply